Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Q&A με τον Chris Fedak


Θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον Chris Fedak; Το Spoiler TV προσκαλέστηκε στο Q&A του NBC και σας ζητάει να στείλετε τις ερωτήσεις σας. Μπορείτε να τις στείλετε είτε μέσω Twitter στο @cjsonic, είτε μέσω mail στο cjsonic@spoilertv.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: